خصوصیات بارز شریعتمداری خدمتگزاری و سلامت نفس بود

مطلب و یا خبر خصوصیات بارز شریعتمداری خدمتگزاری و سلامت نفس بود از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مرحوم شریعتمداری در وت تمام، با تمام وجود در خدمت انقلاب بود و در کنار فعالیت های علمی، فعالیت های خود را آغاز کرد.

آخرین جستجو ها