قابلیت اجرای برنامه ششم ضعیف است/تکلیف استان ها مشخص نیست

مطلب و یا خبر قابلیت اجرای برنامه ششم ضعیف است/تکلیف استان ها مشخص نیست از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سنندج- یکی از اقتصاددانان برجسته کشور عنوان کرد: به نظرم با توجه به نحوه تدوین برنامه ششم توسعه قابلیت اجرای آن درکشور ضعیف است و متاسفانه ساز و کار اجرایی آن در استانها فراهم نیست.

آخرین جستجو ها