عربستان به دنبال خودکفایی در ساخت هواپیماهای نظامی

مطلب و یا خبر عربستان به دنبال خودکفایی در ساخت هواپیماهای نظامی از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
گزارشات رسانه ها حاکی از آن است که عربستان برای تولید کامل هواپیماهای نظامی در داخل تلاش می کند.