5 دیپلمات اماراتی در افغانستان کشته شدند

مطلب و یا خبر 5 دیپلمات اماراتی در افغانستان کشته شدند از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مقامات امارات تاکید د در عملیات انفجاری ضد استاندار قندهار در جنوب افغانستان، 5 تن از دیپلمات های اماراتی کشته شدند.

آخرین جستجو ها