بعد از 7 سال تلویزیون به خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی فرصت دفاع داد

مطلب و یا خبر بعد از 7 سال تلویزیون به خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی فرصت دفاع داد از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


تلویزیون بعد از 7 سال به خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی فرصت دفاع داد. این دفاع 7 سال بعد از شبی…


اطلاعات

آخرین جستجو ها