کیهان از فلسفه غربی ها برای بی تفاوتی شخصیت فروشنده نسبت به نوشت

مطلب و یا خبر کیهان از فلسفه غربی ها برای بی تفاوتی شخصیت فروشنده نسبت به نوشت از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


رو مه کیهان در مقاله ای دلایل فرضی خود را برای عدم موفقیت فروشنده در گلدن گلوب بیان کرد.