کیهان از فلسفه غربی ها برای بی تفاوتی شخصیت فروشنده نسبت به نوشت

مطلب و یا خبر کیهان از فلسفه غربی ها برای بی تفاوتی شخصیت فروشنده نسبت به نوشت از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


رو مه کیهان در مقاله ای دلایل فرضی خود را برای عدم موفقیت فروشنده در گلدن گلوب بیان کرد.


آخرین جستجو ها