ممنوعیت بهره برداری تجاری از جنگلهای کشور از سال چهارم برنامه ششم

مطلب و یا خبر ممنوعیت بهره برداری تجاری از جنگلهای کشور از سال چهارم برنامه ششم از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
با تصویب مجلس شورای ی، بهره برداری تجاری و صنعتی از جنگل های کشور از ابتدای سال چهارم برنامه ششم ممنوع شد.

آخرین جستجو ها