نمایندگان از پیشنهاداتشان صرفنظر نکنند، هفته بعد هم خدمتشان هستیم

مطلب و یا خبر نمایندگان از پیشنهاداتشان صرفنظر نکنند، هفته بعد هم خدمتشان هستیم از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس مجلس شورای ی، با انتقاد از ارائه پیشنهدات بی رویه نمایندگان به لایحه برنامه ششم گفت: اگر نمایندگان از پیشنهاداتشان صرفنظر نکنند، هفته بعد هم در خدمتشان هستیم.

اطلاعات

آخرین جستجو ها