مقابله با خوی اشرافی گری هدف شکل گیری جبهه مردمی است

مطلب و یا خبر مقابله با خوی اشرافی گری هدف شکل گیری جبهه مردمی است از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سابق یزد گفت: فسادهایی که در حال رخ دادن است نشان می دهد مردم بر عملکرد مسئولین نظارت نمی کنند. جبهه مردمی برای مبارزه با این اشرافی گری بوجود آمده است.