مقابله با خوی اشرافی گری هدف شکل گیری جبهه مردمی است

مطلب و یا خبر مقابله با خوی اشرافی گری هدف شکل گیری جبهه مردمی است از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سابق یزد گفت: فسادهایی که در حال رخ دادن است نشان می دهد مردم بر عملکرد مسئولین نظارت نمی کنند. جبهه مردمی برای مبارزه با این اشرافی گری بوجود آمده است.

آخرین جستجو ها