انتقال انصاری فرد به شرط حضور شجاعی

مطلب و یا خبر انتقال انصاری فرد به شرط حضور شجاعی از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیر برنامه های دو مهاجم ایرانی تیم پانیونیوس انتقال انصاری فرد به پائوک را مشروط به رفتن شجاعی به همراه او به این تیم یونانی کرد.

آخرین جستجو ها