انهدام باند ا و قاچاق دارو در شمال تهران

مطلب و یا خبر انهدام باند ا و قاچاق دارو در شمال تهران از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
باند ا و قاچاق دارو در یک مجتمع مس ی ۱۲ واحدی در شمال تهران شناسایی و منهدم شد.