انهدام باند فحشا و قاچاق دارو در شمال تهران

مطلب و یا خبر انهدام باند فحشا و قاچاق دارو در شمال تهران از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
باند فحشا و قاچاق دارو در یک مجتمع مس ی ۱۲ واحدی در شمال تهران شناسایی و منهدم شد.