سخنرانی ایران در شورای امنیت سازمان ملل

مطلب و یا خبر سخنرانی ایران در شورای امنیت سازمان ملل از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سفیر و دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت سخنرانی کرد.

اطلاعات