درگذشت بزرگترین حامی

مطلب و یا خبر درگذشت بزرگترین حامی از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
این روزها که هر ی از هر تریبونی به تحلیل نقش اکبر هاشمی رفسنجانی می پردازد، مواضع او درباره توافق هسته ای و هم نیازمند تأمل است. آیت الله هاشمی در دوران سازندگی معتقد به تنش ز و تعامل با کشورهای دیگر بود و این را کارنامه کاری دیپلماسی ت هایش به خوبی نشان می دهد.