بازدید ارشاد از بخش های مختلف جشنواره جهانی

مطلب و یا خبر بازدید ارشاد از بخش های مختلف جشنواره جهانی از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


سید رضا صالحی ی فرهنگ و ارشاد ی از کاخ جشنواره جهانی فجر در پردیس سینمایی چارسو…


آخرین جستجو ها