توضیحات نواب صفوی درباره بستن شبکه «فارسی۱»

مطلب و یا خبر توضیحات نواب صفوی درباره بستن شبکه «فارسی۱» از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نواب صفوی گفت: در خصوص اینکه می گویند من شبکه « » را بسته ام، شاید این تصویر تداعی شود که من با دو به آنجا رفته و درب شبکه را بسته ام که اصلاً اینطور نیست. صحبت من به هیچ وجه به این منظور نبوده و نیست.

آخرین جستجو ها