آ ین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور

مطلب و یا خبر آ ین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور به تشریح آ ین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور پرداخت.