صبا و مرفاوی خسته از باخت+ ع

مطلب و یا خبر صبا و مرفاوی خسته از باخت+ ع از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


صمد مرفاوی در تمام هشت بازی اخیر با هدایت صبای قم ش ت خورده است.


آخرین جستجو ها