حال نامساعد بازیگر زن پیش وت کشورمان

مطلب و یا خبر حال نامساعد بازیگر زن پیش وت کشورمان از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


ملکه رنجبر در گفت و گویی از اوضاع نا مساعد جسمی خود که امکان فعالیت را از او سلب کرده است گفت.