پژوهشگران برای قلب انسان ها یک مغز شناسایی د

مطلب و یا خبر پژوهشگران برای قلب انسان ها یک مغز شناسایی د از سایت گویا آی تی به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
چندی پیش، هنگام مطالعه ی یک موضوع پیرامون افرادی که قلب اه دریافت می کنند به نکته ای جالب برخورد . تحقیقاتی که روی این افراد صورت گرفته است، حاکی از این است که بعد از دریافت قلب، این افراد، به طور درونی، انی را می شناسند که تا کنون آن ها را ندیده اند […]

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها