رو مه فرانسوی: کنیسه، کلیسا و مسجد؛ تهران شهر ادیان است

مطلب و یا خبر رو مه فرانسوی: کنیسه، کلیسا و مسجد؛ تهران شهر ادیان است از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رو مه فرانس اوئست در گزارشی به شرح سفر جمعی از دانشجویان فرانسوی به ایران پرداخته است.

آخرین جستجو ها