رویترز مدعی انصراف ایران از شکایت در موضوع تمدید تحریم ها شد

مطلب و یا خبر رویترز مدعی انصراف ایران از شکایت در موضوع تمدید تحریم ها شد از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
خبرگزاری انگلیسی رویترز مدعی شد ایران از شکایت در موضوع تمدید قانون تحریم های کنگره (ایسا) صرفنظر کرده است.

آخرین جستجو ها