رویترز مدعی انصراف ایران از شکایت در موضوع تمدید تحریم ها شد

مطلب و یا خبر رویترز مدعی انصراف ایران از شکایت در موضوع تمدید تحریم ها شد از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
خبرگزاری انگلیسی رویترز مدعی شد ایران از شکایت در موضوع تمدید قانون تحریم های کنگره (ایسا) صرفنظر کرده است.