نگاهی به تغییرهای به وجود آمده در ج موسیقی فجر

مطلب و یا خبر نگاهی به تغییرهای به وجود آمده در ج موسیقی فجر از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ج جدید سی‌ودومین جشنواره موسیقی فجر این امکان را به برگزار کنندگان جشنواره داد تا اجراهای کم‌فروشِ جشنواره را محدود و اجراهای پُرفروش را زیاد کنند.