صالحی: صحبتی در مورد ندارم

مطلب و یا خبر صالحی: صحبتی در مورد ندارم از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: بنده در فصل انتخابات صحبتی در این زمینه ندارم و حرفی نمی زنم.

آخرین جستجو ها