5 دیپلمات امارات در قندهار افغانستان کشته شدند

مطلب و یا خبر 5 دیپلمات امارات در قندهار افغانستان کشته شدند از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
امارات متحده عربی امروز (چهارشنبه) کشته شدن پنج دیپلمات خود را در انفجار روز گذشته در قندهار افغانستان تایید کرد.