تصاویر/ مهاجرت در سرمای سخت زمستان

مطلب و یا خبر تصاویر/ مهاجرت در سرمای سخت زمستان از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مهاجرانی که کشورهای خود را ترک کرده اند، اکنون در سرمای شدید صربستان بدون پناهگاه باقی مانده اند.

آخرین جستجو ها