ترامپ: ت اوباما را ایجاد کرد

مطلب و یا خبر ترامپ: ت اوباما را ایجاد کرد از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


دونالد ترامپ :روسیه می تواند به ما کمک کند تا با مبارزه کنیم.


آخرین جستجو ها