قاتل فراری حادثه خونین اراک دستگیر شد

مطلب و یا خبر قاتل فراری حادثه خونین اراک دستگیر شد از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


قاتل فراری حادثه خونین دیروز اراک پس از گذشت چند ساعت از ارتکاب به قتل 6 نفر در اراک دستگیر شد.


اطلاعات

آخرین جستجو ها