آیا تابوت آیت الله هاشمی هنگام تشییع خالی بود؟+ ع

مطلب و یا خبر آیا تابوت آیت الله هاشمی هنگام تشییع خالی بود؟+ ع از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


محمد هاشمی تفاوت تابوت آیت الله در مراسم تشییع با تابوتی که بر آن خوانده شد را تکذیب کرد.