زمان برگزاری مراسم هفتم آیت الله هاشمی اعلام شد

مطلب و یا خبر زمان برگزاری مراسم هفتم آیت الله هاشمی اعلام شد از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


زمان برگزاری مراسم هفتم مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام شد.


اطلاعات

آخرین جستجو ها