وداع با شخصیتی ملی

مطلب و یا خبر وداع با شخصیتی ملی از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ملت یک صدا می خواست بگوید می توان به پاس خدمات بی شمار بر برخی ضعف ها چشم پوشید.