وداع با شخصیتی ملی

مطلب و یا خبر وداع با شخصیتی ملی از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ملت یک صدا می خواست بگوید می توان به پاس خدمات بی شمار بر برخی ضعف ها چشم پوشید.

آخرین جستجو ها