کنترل ت بر اغلب مناطق ریف دمشق +نقشه

مطلب و یا خبر کنترل ت بر اغلب مناطق ریف دمشق +نقشه از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یک مسئول نظامی ضمن تایید اظهارات رئیس ستاد مشترک روسیه درباره مراحل پایانی پا ازی ریف دمشق گفت: بیشتر مناطق و روستاهای این منطقه تحت سیطره ت قرار دارد.

آخرین جستجو ها