سرنوشت پرابهام شورای فقهی بانک مرکزی

مطلب و یا خبر سرنوشت پرابهام شورای فقهی بانک مرکزی از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یکی از کاستی های لایحه قانون بانک مرکزی، ارتقا نیافتن شورای فقهی از کمیته م ی به یک رکن اثرگذار در تصمیمات بانک مرکزی است.

آخرین جستجو ها