نام ایران در لیست گروه های تروریستی !!!

مطلب و یا خبر نام ایران در لیست گروه های تروریستی !!! از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


«تد کروز» طرحی را به سنا ارائه کرده است که هدف نهایی آن وارد نام پاسداران به فهرست…


آخرین جستجو ها