تکذیب حذف تابعیت ایرانی دو تابعیت ها

مطلب و یا خبر تکذیب حذف تابعیت ایرانی دو تابعیت ها از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه راجع به روند اجرایی طرح تحقیق و تفحص مدیران…


آخرین جستجو ها