کشف داروی جدید توقف شیوع مرگبارترین سرطان پوست

مطلب و یا خبر کشف داروی جدید توقف شیوع مرگبارترین سرطان پوست از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دانشمندان یک ترکیب دارویی جدید کشف د که تا ۹۰ درصد توانایی جلوگیری از گسترش ملانوما (مرگبارترین شکل سرطان پوست) را داراست.