ع | مراسم بزرگداشت هاشمی رفسنجانی با حضور انقلاب

مطلب و یا خبر ع | مراسم بزرگداشت هاشمی رفسنجانی با حضور انقلاب از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی با حضور آیت الله معظم انقلاب ی در حسینیه (ره) در حال برگزاری است.

اطلاعات