فروشنده نامزد بهترین نامه در جشنواره جوایز آسیا

مطلب و یا خبر فروشنده نامزد بهترین نامه در جشنواره جوایز آسیا از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


«فروشنده» ساخته اصغر فرهادی در شاخه بهترین نامه نامزد جوایز آسیا (afa) شد.


آخرین جستجو ها