خان طومان قربانی جوسازی شد/ ا اجی ها در «الخالدیه» کم آوردند

مطلب و یا خبر خان طومان قربانی جوسازی شد/ ا اجی ها در «الخالدیه» کم آوردند از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
هر نیرویی که به منطقه عملیاتی در می آید، باید دل شیر داشته باشد. حضور در عملیات خانطومان نیز از این امر مستثنی نبود؛ انی که به قول خودشان از لات و لوت ها بودند، در صحنه جا زدند و انی که ماندند، فقط ایمانشان آن ها را نگه داشت.

آخرین جستجو ها