اقدام برای تولید فشنگ های جالب!

مطلب و یا خبر اقدام برای تولید فشنگ های جالب! از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


شاید برایتان جالب باشد که بدانید وزارت دفاع درحال تولید فشنگ هایی که است به گیاه تبدیل می…


آخرین جستجو ها