عضو حقوقدان شورای نگهبان عزادار شد

مطلب و یا خبر عضو حقوقدان شورای نگهبان عزادار شد از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
پدر یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان ی در بیمارستان درگذشت.

آخرین جستجو ها