اسد: اکثر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس جرات نه گفتن به غرب را ندارند

مطلب و یا خبر اسد: اکثر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس جرات نه گفتن به غرب را ندارند از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: بشار اسد در جدیدترین مصاحبه خود اظهار داشت: اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس کشورهای وابسته هستند که جرات "نه" گفتن را ندارند و به خاطر ترس از غرب ع آن را می گویند.

اطلاعات

آخرین جستجو ها