ب ایی کارگاه های تخصصی در چهارمین «عرس بیدل»

مطلب و یا خبر ب ایی کارگاه های تخصصی در چهارمین «عرس بیدل» از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دو کارگاه تخصصی با محوریت نسخ خطی، نسخه شناسی و بیدل پژوهی در چهارمین کنگره عرس بیدل در تهران با حضور ان هندی و پا تانی برگزار خواهد شد.

آخرین جستجو ها