فساد اخلاقی مدیران فا نیوز خبرساز شد

مطلب و یا خبر فساد اخلاقی مدیران فا نیوز خبرساز شد از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
شبکه فا نیوز برای جلب رضایت یکی از مجریان زن خود و عدم شکایت وی از روسای این شبکه برای آزار مجبور به پرداخت غرامت سنگینی شد

آخرین جستجو ها