کری:گسترش ،اسد را مجبور به گفتگو با ما می کرد

مطلب و یا خبر کری:گسترش ،اسد را مجبور به گفتگو با ما می کرد از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
خارجه اخیرا طی سخنانی گفته است که گسترش گروه تروریستی ، اسد را مجبور می کرد که با ما گفتگو کند.

آخرین جستجو ها