مرجانه گلچین از دغدغه هایش گفت

مطلب و یا خبر مرجانه گلچین از دغدغه هایش گفت از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


مرجانه گلچین به بیان دغدغه هایش پرداخت و اینکه این روزها پیشنهادی برای انجام فعالیت هنری ندارد.


آخرین جستجو ها