پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران در سال 2017

مطلب و یا خبر پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران در سال 2017 از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در سال 2016 را 4.6 درصد اعلام و رشد اقتصادی 5.2 درصدی را برای ایران در سال 2017 پیش بینی کرد.