ارشاد ۱۰ جشنواره فجر را حذف کرد

مطلب و یا خبر ارشاد ۱۰ جشنواره فجر را حذف کرد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
فرهنگ و ارشاد ی با اشاره به پالایش های جشنواره فجر، از حذف ۱۰ با موضوعات فمینیستی و نامناسب خبر داد.

آخرین جستجو ها