زمستان اقتصاد سعودی فرا رسید

مطلب و یا خبر زمستان اقتصاد سعودی فرا رسید از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از چشم انداز اقتصاد جهان در سال 2017 میانگین رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا را با 4 دهم درصد کاهش، به میزان 3.1 درصد پیش بینی کرده است. بخش زیادی از این کاهش میانگین…

اطلاعات