جام اتحادیه انگلیس/ با ش ت لیو ول، ساوثهمپتون به صعود امیدوار شد

مطلب و یا خبر جام اتحادیه انگلیس/ با ش ت لیو ول، ساوثهمپتون به صعود امیدوار شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ساوثهمپتون توانست لیو ول را در خانه ش ت دهد.