درخواست صد از ترامپ برای انتقال سفارت به قدس

مطلب و یا خبر درخواست صد از ترامپ برای انتقال سفارت به قدس از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
صد کنگره در نامه ای خطاب به رییس جمهور منتخب این کشور به وی تاکید نموند سفارت از تل آویو به اورشلیم (قدس ی) انتقال یابد.